Kontakt os i dag på 75 69 10 10 - og hør hvad vi kan gøre for dig!

Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S blev startet af Anders Pedersen som almINDELIG landsbysmedie tilbage i 1938.

 

I de første år bestod arbejdet primært i VVS-arbejde og reparation af landbrugsmaskiner.

Senere kom der en produktion af diverse landbrugsmaskiner i gang, i starten roeskærere og senere kartoffelkogerier, der var et hovedprodukt fra starten af 50’erne til midt i 60’erne.

I kartoffelkogerierne indgik transportsnegle, der transporterede kartoflerne til og fra kedlen, og da anvendelsen af kartoffelkogerier blev indskrænket midt i 60’erne blev fremstillingen af transportsneglene virksomhedens nye hovedprodukt.

I dag er fremstillingen af transportsnegle og jordbor samt dele hertil de vigtigste produkter. Herudover udføres en del lønarbejde i form af bl.a. CNC-flammeskæring, CNC-finplasmaskæring, tromleslyngrensning, kantbukning samt diverse dreje-, fræse- og svejsearbejde.

Fabrikken råder i dag over ca. 2800 m2 produktionsareal, fordelt på bygninger fra 1938, 1947, 1974, 1978, 1989 og 1990 samt en ny administrationsbygning opført i 1999 – 2000. I 2008 indviedes en ny lagerhal på ca. 700 m2.

Virksomheden er siden Anders Pedersens død i 1992 blevet ledet af sønnen Arild Pedersen.

Der er i dag ansat ca. 20 medarbejdere, og virksomheden er kendetegnet ved stabile og erfarne medarbejdere med mange års anciennitet.

Virksomheden leverer til slutbrugere og producenter i Danmark og udlandet. Ca. 35 % af produktionen eksporteres direkte til primært Sverige, Norge, Island, Tyskland og Schweiz.

Virksomheden er 100% ordreproducerende, og det er et overordnet mål at udvise stor fleksibilitet og smidighed, således at korte leveringstider kan holdes.

Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S fremstår i dag som en tillidsfuld samarbejdspartner, der i kraft af løbende nytænkning, leverer stærke B2B produktløsninger med fokus på transport af råvarer samt jordbor til virksomheder.