Ring oss i dag på +45 75 69 10 10 - og lytte til hva vi kan gjøre for DEG!

ANDERS PEDERSEN, MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S BLE STARTET AV ANDERS PEDERSEN SOM ALMINNELIG LANDSBYSMIE TILBAKE I 1938.

 

I de første årene besto arbeidet hovedsakelig i VVS-arbeid og reparasjon av landbruksmaskiner.

Senere gikk man også i gang med å produsere diverse landbruksmaskiner, i første omgang roeskjærere. Senere kom det også til potetkokerier, som var et hovedprodukt fra begynnelsen av femtitallet til midten av sekstiårene.

I potetkokeriene inngikk det transportskruer. De transporterte potetene til og fra kjelen, og da bruken av potetkokerier ble innskrenket midt på sekstitallet ble fremstillingen av transportskruer virksomhetens nye hovedprodukt.

I dag er det produksjonen av transportskruer og jordbor med tilhørende deler som utgjør de viktigste produktene. I tillegg utføres det en del timearbeid, bl.a. med CNC-flammeskjæring, CNC-finplasmaskjæring, trommel-slyngrensing, kantknekking og diverse dreie-, frese- og sveisearbeider.

I dag har fabrikken rundt 2.800 m2 produksjonsareal, fordelt over bygninger fra 1938, 1947, 1974, 1978, 1989 og 1990, og dessuten et nytt administrasjonsbygg som ble oppført i 1999–2000. I 2008 ble en ny lagerhall på ca. 700 m2 innviet.

Etter Anders Pedersens død i 1992 har virksomheten blitt ledet av hans sønn Arild Pedersen.

I dag er det ansatt ca. 20 medarbeidere, og bedriften er preget av stabile og erfarne medarbeidere med mange års ansiennitet.

Bedriften leverer til sluttbrukere og produsenter i Danmark og i utlandet. Rundt 35 % av produksjonen eksporteres direkte, primært til Sverige, Norge, Island, Tyskland og Sveits.

Virksomheten har 100 % ordreproduksjon, og det er et overordnet mål å utvise stor fleksibilitet og smidighet, slik at vi kan holde korte leveringstider.