Kontakta oss idag på +45 75 69 10 10 - och höra vad vi kan göra för dig!

ANDERS PEDERSEN, MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S GRUNDADES 1938 AV ANDERS PEDERSEN, DÅ MED NAMNET ALM. LANDSBYSMEDIE.

 

Under de första åren arbetade man mest med VVS-arbete och reparation av jordbruksmaskiner.

Efter en tid började man tillverka en del jordbruksmaskiner, i början handlade det mest om rovrensare och senare potatiskokerier, som var en huvudprodukt från början av 50-talet fram till mitten av 60-talet.

I potatiskokerierna ingick transportskruv som transporterade potatisen till och från grytan, och när marknaden för potatiskokerier i mitten av 60-talet blev allt mindre blev tillverkningen av transportskruvar den nya huvudverksamheten.

I dag är tillverkningen transportskruvar och jordborr och delar till dessa de viktigaste produkterna. Dessutom utför vi en del lönearbete såsom t ex CNC-gasskärning, CNC-finplasmaskärning, trum-stålsandblästring, kantbockning samt diverse svarv-, fräs- och svetsarbete.

Fabriken har idag en produktionsyta på ungefär 2800 m2, fördelad på byggnader från 1938, 1947, 1974, 1978, 1989 och 1990 samt en ny administrationsbyggnad som byggdes 1999 och 2000. 2008 invigdes en ny lagerhall på ca 700 m2.

Verksamheten har sedan Anders Pedersens död 1992 letts av sonen Arild Pedersen.

Vi har idag ungefär 20 medarbetare, och verksamheten kännetecknas av stabila och erfarna medarbetare med många år på företaget.

Vi levererar idag till både slutanvändare och tillverkare i både Danmark och utlandet. Ungefär 35 % av produktionen exporteras till i första hand Sverige, Norge, Island, Tyskland och Schweiz.

Vi tillverkar enbart på beställning och vi har som övergripande mål att var mycket flexibla och smidiga och se till att vi har korta leveranstider.