Kontakta oss idag på +45 75 69 10 10 - och höra vad vi kan göra för dig!

Legotillverkning

Vid tillverkning av egna produkter – transportskruvar och jordborr – kan Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik bistå med en modern produktionsapparat. Den välutrustade och effektiva maskinparken står till ditt förfogande om du har användning för en pålitlig och leveranssäker underleverantör. Här nedan beskriver vi de processer vi kan utnyttja för att hitta en bra lösning till ditt uppdrag.

Finplasmaskärning

Av svartstål och rostfritt stål i tjocklekarna 2 – 45 mm. Utföres enligt uppgifter skickade via e-post eller ritningar skickade med vanlig post. Arbetsstyckets maxstorlek: 9000 x 3000 mm

Gasskärning

Vi utför gasskärning till konkurrenskraftiga priser och snabb leverans. Vi löser ditt uppdrag efter mått, mall eller ritning. Plåtstorlekar upp till 9000 x 3000 mm – plåttjocklek upp till 150 mm.

Cnc-svarvning och cnd-fräsning

Vi erbjuder även CNC-fräsning och CNC-svarvning av arbetsstycket i praktiskt taget alla material och legeringar. Vi har erfarna och välutbildade operatörer för programmering, styrning och genomförande av varje enskilt uppdrag.

Stålsandblästring

Vi utför stålsandblästring av arbetsstycken med en bredd på upp till 1500 mm och en höjd på 450 mm. En effektiv och kostnadsbesparande process i förhållande till den traditionella sandblästringen med fristråle, som drar mycket energi.

Kantbockning

Med våra kantbockmaskiner kan vi tillverka både enkla och mer komplicerade plåtkomponenter och profiler efter dina specifikationer. Vi kan bearbeta profiler i längder på upp till 4000 mm. Allt arbete utförs av kompetenta medarbetare med omfattande kunskaper och erfarenhet.

GLÖDGNING

Vi erbjuder även glödgning av stål- och metallkomponenter – som vi utför i en elektroniskt styrd gasugn.
Vi lämnar gärna offert på legotillverkning – ring oss på +45 75 69 10 10.

Profil – Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S

Anders Pedersen, Maskin- & Specialfabrik A/S grundades av Anders Pedersen som vanlig landsbygdssmedja redan 1938. Under de första åren arbetade man mest med VVS-arbete och reparation av jordbruksmaskiner.

Efter en tid började man tillverka en del jordbruksmaskiner, i början handlade det mest om rovrensare och senare potatiskokerier, som var en huvudprodukt från början av 50-talet fram till mitten av 60-talet.

I potatiskokerierna ingick transportskruv som transporterade potatisen till och från grytan, och när marknaden för potatiskokerier i mitten av 60-talet blev allt mindre blev tillverkningen av transportskruvar den nya huvudverksamheten.

I dag är tillverkningen transportskruvar och jordborr och delar till dessa de viktigaste produkterna. Dessutom utför vi en del lönearbete såsom t ex CNC-gasskärning, CNC-finplasmaskärning, trum-stålsandblästring, kantbockning samt diverse svarv-, fräs- och svetsarbete.

Fabriken har idag en produktionsyta på ungefär 2800 m2, fördelad på byggnader från 1938, 1947, 1974, 1978, 1989 och 1990 samt en ny administrationsbyggnad som byggdes 1999 och 2000. 2008 invigdes en ny lagerhall på ca 700 m2.

Verksamheten har sedan Anders Pedersens död 1992 letts av sonen Arild Pedersen.

Vi har idag ungefär 20 medarbetare, och verksamheten kännetecknas av stabila och erfarna medarbetare med många år på företaget.

Vi levererar idag till både slutanvändare och tillverkare i både Danmark och utlandet. Ungefär 35 % av produktionen exporteras till i första hand Sverige, Norge, Island, Tyskland och Schweiz.

Vi tillverkar enbart på beställning och vi har som övergripande mål att var mycket flexibla och smidiga och se till att vi har korta leveranstider.