GooGhywoiu9839t543j0s7543uw1 - pls add {mail@sharkreklame.dk} to GA account {UA-60570792-1} with ‘Manage Users and Edit’ permissions - date {17102019}
Kontakta oss idag på +45 75 69 10 10 - och höra vad vi kan göra för dig!
  • Utvändigt koniska skruvblad används på t ex presskruvar där ytterröret har en stegvis mindre diameter.
  • Det material skruven transporterar får mindre och mindre plats och blir därmed komprimerat.
  • En liknande effekt fås om man gradvis minskar skruvens stigning.
  • Koniska spiraler kan också används vid inloppet till skruven, för att minska mängden material skruven tar med i början.
  • Normal leveranstid för koniska skruvblad är 1 till 4 dagar.