Kontakta oss idag på +45 75 69 10 10 - och höra vad vi kan göra för dig!

Vad är cookies ?

En cookie är en liten textfil som lagras på datorn ström . Liknande att erkänna det . Det finns ingen personlig information som lagras i våra cookies och de kan inte innehålla virus .

 

Så här tar du bort eller blockerar cookies

 

Så här använder vi cookies på vår webbplats:

  • Teknisk funktionalitet – så att vi kan komma ihåg dina inställningar.
  • Trafikmätning – så att vi vet hur många som besöker vår webbplats och kan presentera denna information för annonsörer.
  • Målinriktad annonsering – så att vi kan visa dig de annonser vi tror är mest relevanta för dig samt avgöra hur ofta samma annons ska visas.
  • Webbplatsen använder cookies från en efterföljande tredje part som har åtkomst till berörda cookies:

 

Google Analytics

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta webbplatstrafiken.
Du kan avstå cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Användning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part om inte du själv uttryckligen samtycker till detta. Vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter vid registrering, köp eller deltagande i undersökningar osv. Då samlar vi in uppgifter om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, åsikter och kunskap om olika ämnen.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller de tjänster för vilka uppgifterna samlats in. Uppgifterna används därutöver för att lära känna dig och andra webbplatsanvändare bättre. Användningen kan bl.a. omfatta undersökningar och analyser vars syfte är att förbättra våra produkter, tjänster och teknik samt för att visa innehåll och reklam som anpassats efter dina intressen.

 

Kontakt för personuppgifter
Om du vill få åtkomst till de uppgifter vi registrerat för dig hos ANDERS PEDERSEN MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S skriver du till snegl@ap-maskinfabrik.dk eller ringer på telefon 75 691010. Om några uppgifter är felaktiga eller om du har några invändningar kan du kontakta oss på samma e-post eller telefon. Du har rätt att få veta vilken information som finns registrerad för dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med Personuppgiftslagen.

 

Skydd av personuppgifter
Enligt Personuppgiftslagen ska dina personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst, placerade i kontrollerade anläggningar. Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att garantera att vår hantering av användarinformation hanteras på ett säkert sätt och med hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera säkerhet vid dataöverföring över internet. Detta innebär att det finns en risk för att andra obehöriga tvingar fram åtkomst till uppgifter när data skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar därför ut dina personuppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande allt efterhand som syftet de insamlades för avslutas. Personuppgifter sparas högst i 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av internet innebär att vi kan komma att behöva ändra vårt behandlingssätt av personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nödvändiga riktlinjer för behandling av personuppgifter. Gör vi detta ändrar vi självklart datum för ”senast uppdaterad” längst ner på sidan. Om vi gör väsentliga ändringar meddelar vi detta tydligt på vår webbplats.

I den mån vi behandlar personuppgifter om dig har du enligt Personuppgiftslagen rätt att få veta vilka personuppgifter som kan härledas till dig. Om det visar sig att några av dina uppgifter är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att dessa korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst göra invändningar mot att dina uppgifter överlåts till behandling. Du kan även när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Du har rätt att lägga fram klagomål för hur dina uppgifter behandlas. Då vänder du dig till Dataskyddsombudet, se Personuppgiftslagen § 58 stycke 1.